ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY BUSAN
บินตรงกรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) โดยสายการบิน JIN AIR(LJ) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

โดยสายการบิน JIN AIR(LJ)


กำหนดการเดินทาง
เมนูอาหาร
       
อัตราค่าบริการ
       
เดือนพฤษภาคม
23-27 , 25-29 , 30พ.ค.-03มิ.ย.2561
ราคา 13888 บาท
 
เดือนมิถุนายน
01-05 , 6-10 , 8-12 ,13-17 , 15-19 , 20-24 ,
22-26 , 27มิ.ย.-01ก.ค. , 29มิ.ย.-03ก.ค.2561
ราคา 13888 บาท
 
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900
ราคาทัวร์รวม
       
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการให้บริการ
       
Tag : ทัวร์เกาหลี: TRENDY BUSAN
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!