ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY AUTUMN 1
พักอาซาน 2 คืน / โซล 1 คืน
พระราชวังถ็อกซูกุง GIMPO HYUNDAI CRUISE
EVERLAND ปั่นเรียวไบท์ GOKGYOCHON
GREEN TOWER FIRST VILLAGE LAKE PARK
BLUE CRYTAL VILLAGE สวนสาธารณะเซจงโน
ศูนย์โสมรัฐบาล ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก
BLUE HOUSE ศูนย์พลอยอเมทิส อุโมงค์แปะก๊วย
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
—ช็อปปิ้งย่านทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE
บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)


กำหนดการเดินทาง
3-7 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20
17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 ตุลาคม 60
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17
14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25
25-29 / 26-30 พฤศจิกายน 60
11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24
25-29 / 26-30 / 27-31 ตุลาคม 60
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19
16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28 พฤศจิกายน 60
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 

21.30     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR(LJ)(ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่ 2 ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE – GIMPO HYUNDAI OUTLET – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร
 

01.05    บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)เที่ยวบินที่ LJ 002 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

08.25    เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ:เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นำท่านเดินทางสู่ ล่องเรือ ARA CRUISEชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งแม่น้ำฮัน และนำท่านช็อปปิ้ง  HYUNDAI OUTLETมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80%

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASSที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESSพร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEMEตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ)นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า

**มีบริการแช่น้ำแร่หากลูกค้าสนใจมีค่าบริการ 8,000 วอน**


วันที่ 3 ASAN RAIL BIKE – ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER – LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านปั่นเรียวไบท์ AsanRail Bikeให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ ปั่นเรียวไบท์ บนทางรถไฟสายเก่าของเมืองอันซาน มีระยะทางประมาณ 4กิโลเมตร เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นิยมของชาวเกาหลี ให้ท่านได้สัมผัสวิว ทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวนต่างๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขามากมายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนGOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย ถนนสายนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งของเกาหลีก็ว่าได้ เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไปด้วยต้นGINKGO หรือต้นแปะก๊วย ที่จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวชะอุ่มและเปลี่ยนสีเป็นสีทองเหลืออร่ามไปทั่วบริเวณในช่วงฤดูใบไม้ร่วง นำท่านเดินทางสู่ หอคอย GREEN TOWERหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำรันนิ่งแมน บริเวณนี้เป็นสถานที่ของโรงงานกำจัดขยะที่ได้สร้างขึ้นมา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ขยะที่ถูกเผาจะส่งควันออกมาในปริมาณที่น้อยที่สุดในแต่ละวัน GREEN TOWER มีความสูง 150 เมตร ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพโดยรอบ 360 องศาทั่วทั้งเมืองอาซานโดยมองลง และตื่นตาตื่นใจกับการมองทิวทัศน์เมืองอาซานผ่านพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยังพื้นดิน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ Sinjeongho Tourist Park  สวนสาธารณะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งสวนดอกไม้ สวนประติมากรรม สถานที่สำหรับเยาวชนและรูปปั้น Admiral Lee Sun-shin อุทยานทางนิเวศวิทยาที่ทางเข้าสวนของนักท่องเที่ยวมีที่ตั้งของพืชหลากหลายชนิดเช่นต้นสนและต้น Azalea ในขณะที่สวนประติมากรรมดึงดูดผู้เข้าชมในช่วงฤดูหนาวด้วยประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่กว้าง ทะเลสาบ Sinjeongho ตั้งอยู่ด้านหน้าของสวนท่องเที่ยวเป็นจุดตกปลาที่เป็นที่นิยมตลอดทั้งปีและผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งเรือสบาย ๆ บนเรือยนต์หรือเรือสำราญ นำท่านเดินทางสู่ FIRST VILLAGE  อาณาจักรแห่งการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังเกาหลี สนุกสนานกับการจับจ่ายช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านBLUE CRYTAL VILLAGEสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธีมแบบเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมร้านกาแฟช้อปปิ้งงานฝีมือและบรรยากาศสบาย ๆ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า

**มีบริการแช่น้ำแร่หากลูกค้าสนใจมีค่าบริการ 8,000 วอน**


วันที่ 4 COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีจากนั้นนำท่านสู่ RED PINEเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังถ็อกซูกุงตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก และให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ถนนกำแพงหินสายโรแมนติกมีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง เดิมเคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศที่ร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ยาวตลอดแนวกำแพง ทำให้เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์ จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะเซจงโน ตั้งอยู่ติดกับศูนย์ศิลปะการแสดงเซจอง ภายในสวนสาธารณะเต็มไปด้วยม้านั่งไม้สำหรับผู้คนที่มานั่งพักผ่อน น้ำพุ เวทีกลางแจ้งทรงกลม และรูปปั้นต่างๆ ในช่วงเที่ยงของวันธรรมดาจะเต็มไปด้วยพนักงานที่ทำงานอยู่ในอาคารสำนักงานใกล้เคียงมาพักกลางวัน ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์มักใช้เป็นสถานที่สำหรับงานแต่งงานกลางแจ้ง จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช็อปปิ้งปลอดภาษีDUTY  FREEช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี   ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี้โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  และKRISPYKREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOULหรือเทียบเท่า


วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET
 

นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา     จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อ  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ นำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ อเมทิสเป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค  สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย

19.55    เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR(LJ) เที่ยวบินที่LJ001 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เมนูอาหาร
       
1. พุลโกกิ ประกอบด้วยหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
2. ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
4. คัมจาทัง ซุปกระดูกหมูมันฝรั่ง เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ อาทิเช่นกิมจิ ผัดถั่วงอก เป็นต้น
5. ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม
6. HANSIK อาหารที่มีผักมากมายหลากหลายชนิดเป็นตัวชูโรง ซึ่งจะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวหุง เนื้อย่าง น้ำซุป และเครื่องเคียงต่างๆ ซึ่งด้วยมีผักเป็นตัวสำคัญทำให้ฮันซิกเป็นอาหารเกาหลีที่ทั้งอร่อยและทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
7. ปลาสไตล์เกาหลี เสริฟพร้อมด้วยน้ำซุปปรุงรส รับประทานพร้อมกับผัก เครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ
อัตราค่าบริการ
       

อัตราค่าบริการ

ท่านละ

3-7 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20
17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 ตุลาคม 60
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
-------------------------------------------------------
4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17
14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25
25-29 / 26-30 พฤศจิกายน 60

16,900

11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24
25-29 / 26-30 / 27-31 ตุลาคม 60

---------------------------------------------------------
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19
16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28 พฤศจิกายน 60

17,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

6,900

ราคาทัวร์รวม
       
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 15 กก.)
1. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ
       
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ
(โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!