ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY WINTER
บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR


กำหนดการเดินทาง
เมนูอาหาร
       
อัตราค่าบริการ
       

อัตราค่าบริการ

ท่านละ

5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 /19-23 ธันวาคม 60

18,900

2-6 / 3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 /
20-24 / 21-25   ธันวาคม 60

19,900

1-5 / 25-29  ธันวาคม 60

20,900

22-26 / 23-27 / 24-28 /26-30 / 27 – 31 ธันวาคม /
30 ธันวาคม – 3 มกราคม 61 / 31 ธันวาคม 60 – 4 มกราคม 61

23,900

28 ธันวาคม 60 – 1 มกราคม 61
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 61

25,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,900 บาท

ราคาทัวร์รวม
       
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการให้บริการ
       
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!