ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY AUTUMN
บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR


กำหนดการเดินทาง
เมนูอาหาร
       
อัตราค่าบริการ
       

อัตราค่าบริการ

ท่านละ

4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17
14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25
25-29 / 26-30 พฤศจิกายน 60

15,900

3-7 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20
17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 ตุลาคม 60
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
---------------------------------------------------------
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19
16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28 พฤศจิกายน 60

16,900

11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24
25-29 / 26-30 / 27-31 ตุลาคม 60

17,900

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

6,900

หมายเหตุ :
ราคาทัวร์รวม
       
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการให้บริการ
       
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!